1. ќсновн≥ в≥домост≥ про Photoshop

2. ≤нтерфейс програми

3. ћалюванн¤ та редагуванн¤ зображень

4. –етушуванн¤ й редагуванн¤ зображень

5. ¬ид≥лен≥ област≥, маски та ф≥льтри

6. ќснови роботи з ф≥льтрами

7. Ўари. об'Їкти. текст

–озд≥л 1. ќсновн≥ в≥домост≥ про PHOTOSHOP

1.1 –едагуванн¤ зображень

як ≥ будь-¤кий редактор Photoshop призначена дл¤ внесенн¤ зм≥н у фотозн≥мки ≥ ≥нш≥ зображенн¤, що збер≥гаютьс¤ на дис≠ку. ѕрограма дозвол¤Ї ретушувати зображенн¤ ≥ п≥ддавати його спец ефектам, переносити детал≥ одного зн≥мка на ≥нш≥й, вноси≠ти текст, м≥н¤ти сп≥вв≥дношенн¤ кольор≥в ≥ нав≥ть додавати ко≠л≥р в зображенн¤, виконан≥ у в≥дт≥нках с≥рого. ћожна також створювати нов≥ зображенн¤ (див. ƒодатки ј, Ѕ). «асоби Photoshop сум≥сн≥ з граф≥≠чними планшетами, що даЇ можлив≥сть створювати нов≥ зобра≠женн¤, не г≥рше виконаних аквареллю й маслом.

1.2 –астров≥ зображенн¤ ≥ об'Їкти

–едактори зображень вход¤ть в б≥льш широку категор≥ю програм малюванн¤. якщо в так≥й програм≥ провести, скаж≥мо, пр¤му, вона буде перетворена у посл≥довн≥сть крих≥тних квад≠ратик≥в, ≥менованих п≥ксел¤ми. —ам малюнок називаЇтьс¤ раст≠ровим.

ўо стосуЇтьс¤ ≥нших граф≥чних програм, таких ¤к Adobe Illustrator ≥ Macromedia FreeHand, то вони, разом з Corel Draw, вход¤ть в ≥ншу категор≥ю програм редагуванн¤ векторноњ гра≠ф≥ки.  ресленн¤ - це робота з об'Їктами, що Ї незалежними, ма≠тематично описуваними формами. —аме тому програми редагуванн¤ векторноњ граф≥ки ≥нод≥ називають об'Їктними або нав≥ть об'Їктно - ор≥Їнтованими.

ўе в Photoshop 6 з'¤вилис¤ об'Їктно-ор≥Їнтован≥ шари. ¬о≠ни дозвол¤ють додавати на малюнки ¤к≥сний текст ≥ ф≥гури у вигл¤д≥ окремих об'Їкт≥в. «авд¤ки ним Photoshop придбала ¤кост≥ ¤к програми малюванн¤, так програми редагуванн¤ векторних малюнк≥в. јле справжньою програмою редагуванн¤ векторноњ граф≥ки Photoshop так ≥ не стала. њњ векторн≥ ≥нструменти всьо≠го лише робл¤ть програму малюванн¤ б≥льш гнучк≥шою ≥ функц≥ональ≠но насичен≥шою. [1]

1.3 ѕереваги й недол≥ки малюванн¤

як малюванн¤ так ≥ кресленн¤ маЇ своњ переваги ≥ недол≥ки. ѕеревага програм малюванн¤ пол¤гаЇ в абсолютно природному створенн≥ зображень. якщо уз¤ти дл¤ прикладу Photoshop, то, при вс≥й њњ складност≥, основн≥ образотворч≥ ≥нструменти, за≠кладен≥ в основу ц≥Їњ програми, не складн≥ше за звичний ол≥≠вець.  ористувач поперем≥нно малюЇ ≥ витираЇ намальоване, поки не доб'Їтьс¤ бажаного, ¤к робив це ще в початков≥й школ≥. ѕо вс≥й простот≥ основних ≥нструмент≥в Photoshop користувач може до того ж настроювати њх Ђп≥д себеї. ј це р≥вносильне на¤вност≥ неск≥нченноњ р≥зноман≥тност≥ крейди, кольорових ол≥вц≥в, пульверизатор≥в, акварельних ≥ масл¤них фарб та бага≠то ≥ншого. ѕричому намальоване можна у будь-¤кий момент ви≠терти.

ќск≥льки програми малюванн¤ покладаютьс¤ при своњй робо≠т≥ на п≥ксел≥, вони ≥деально п≥дход¤ть дл¤ роботи з електро≠нними (цифровими) фотограф≥¤ми. ќдержана за допомогою ци≠фрового фотоапарата або сканера цифрова фотограф≥¤ склада≠Їтьс¤ з тис¤ч або нав≥ть дес¤тк≥в тис¤ч кольорових п≥ксел≥в. √раф≥чн≥ програми, так≥ ¤к Illustrator, допускають ≥мпортуванн¤ под≥бних фотограф≥й, а також виконанн¤ найпрост≥ших опера≠ц≥й редагуванн¤, проте Photoshop надаЇ повний контроль за ко≠жним п≥кселем зображенн¤. Ѕудь-¤ку фотограф≥ю можна зм≥ни≠ти до невп≥знанн¤ (див. ƒодаток ƒ).

1.4 ѕлюси ≥ м≥нуси векторноњ граф≥ки

” основу програм малюванн¤ закладен≥ методи, характерн≥ дл¤ традиц≥йного образотворчого мистецтва. «асоби ж програм редагуванн¤ векторноњ граф≥ки не мають аналог≥в в реальному св≥т≥. ѕроцес побудови векторних форм правильн≥ше було б на≠звати конструюванн¤м. ѕри побудов≥ векторних зображень л≥н≥њ ≥ ф≥гури накладаютьс¤, поки не вийде остаточне зображенн¤.  ожний об'Їкт можна редагувати незалежно в≥д ≥нших - одна з нечисленних переваг об'Їктного п≥дходу, проте, зображенн¤ все ж таки доводитьс¤ будувати поетапно.

ўе одна перевага векторних малюнк≥в пол¤гаЇ в тому, що дл¤ них потр≥бне менше м≥сц¤ на диску. ќб'Їм файлу векторно≠го малюнка залежить т≥льки в≥д к≥лькост≥ ≥ складност≥ об'Їкт≥в, що становл¤ть цей малюнок, тому його розм≥р, на в≥дм≥ну в≥д растрового малюнка, практично не впливаЇ на цей об'Їм. ¬ек≠торний малюнок саду, в ¤кому промальован≥ сотн≥ лист≥в ≥ пе≠люсток, займаЇ на багато раз≥в б≥льше м≥сц¤ на диску, н≥ж вели≠чезний плакат ≥з зображенн¤м всього дек≥лькох пр¤мокутник≥в.[4]

1.5 ¬ипадки застосовуванн¤ Photoshop

—пец≥ал≥зован≥ методи, закладен≥ в програм≥ редагуванн¤ векторноњ граф≥ки ≥ програми малюванн¤, визначають призначенн¤ тих ≥ ≥нших. Photoshop, разом з ≥ншими програмами ма≠люванн¤, краще всього п≥дходить дл¤ створенн¤ ≥ редагуванн¤ наступних вид≥в зображень:

¶ сканован≥ фотозн≥мки;

¶ зображенн¤, отриман≥ з допомогою цифрових фотокамер будь-¤кого типу;

¶ картини, насичен≥ кольоровими тонами;

¶ ≥мпрес≥он≥стськ≥ та ≥нш≥ зображенн¤ створен≥ з власних
або чисто естетичних м≥ркувань;

¶ логотипи та емблеми з неч≥ткими межами, в≥дблисками й т≥н¤ми;

¶ спец ефекти ≥з вживанн¤м ф≥льтр≥в, корекц≥й кольору, що
неможливо дл¤ програм векторноњ граф≥ки. [5]

 

Hosted by uCoz